Hoppa till huvudinnehållet
Skip to Main Footer
Reading: INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad: 20 november 2022

 1. ALLMÄNT

I detta integritetsmeddelande (”Integritetspolicy”) förklaras hur Caesarstone Ltd., med företagsadress på Kibbutz Sdot-Yam, MP Menashe 3780400, Israel, (”CAESARSTONE” eller ”vi”) samlar in, använder, delar, skyddar och eventuellt under vissa omständigheter lämnar ut dina uppgifter. Integritetspolicyn gäller för din användning av webbplatsen på följande domänadress: http://www.emea-caesarstone.com (”Webbplatsen”). Din användning av Webbplatsen regleras också av användarvillkoren som publiceras på Webbplatsen (”Användarvillkoren”). I händelse av konflikt mellan villkoren i denna Integritetspolicy och villkoren i Användarvillkoren skall Användarvillkoren ha företräde.

Vi arbetar hårt för att skydda och respektera din integritet och alla uppgifter som du tillhandahåller oss. Läs noga igenom denna Integritetspolicy innan du använder Webbplatsen och granska den då och då för uppdaterad information om våra integritetsskyddsrutiner. Genom att använda eller bläddra på Webbplatsen godkänner du till fullo villkoren i denna Integritetspolicy.

 • UPPGIFTER VI SAMLAR IN

Följande kategorier av personuppgifter kommer att samlas in om dig i enlighet med denna Policy:

 1. Personuppgifter som du tillhandahåller: denna information inkluderar ditt förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, fysisk adress och vilken typ av kund du är. Vi samlar in dessa uppgifter om dig ENDAST om du frivilligt väljer att tillhandahålla dem själv (till exempel i samband med att du kommunicerar med oss eller när du skickar in vissa formulär på eller via Webbplatsen). Vi hänvisar till dessa personuppgifter som ”Kontaktuppgifter”. Du är inte juridiskt förpliktigad att tillhandahålla dina Kontaktuppgifter, men om du inte tillhandahåller dem kommer vi inte att kunna kommunicera med dig.
 2. Personuppgifter som vi samlar in automatiskt när du besöker vår Webbplats: dessa uppgifter innehåller information som härrör från kakor, spårpixlar och webbsignaler, såsom din IP-adress (internetprotokolladress), webbläsartyp, webbläsarspråk och den webbsida du besökte direkt innan du besökte Webbplatsen eller andra numeriska koder som används för att identifiera en dator. Vi hänvisar till dessa uppgifter som ”Analysuppgifter”.
 3. Vi använder kakor och annan webbteknik (”Kakor”) på denna Webbplats för att hjälpa oss att samla in och lagra en del av den ovannämnda information och för att kunna tillhandahålla en funktionell Webbplats. Mer detaljerad information om de tekniker vi använder och dina rättigheter med hänsyn till dessa Kakor finns i vår Kakpolicy via följande länk: Kakpolicy.
 • HUR VI ANVÄNDER UPPGIFTER OCH RÄTTSLIG GRUND

Vi använder dina personuppgifter på följande sätt:

 • Vi använder dina Kontaktuppgifter och Analysuppgifter för att tillhandahålla, underhålla och förbättra din användarupplevelse och driften av Webbplatsen.

Vår rättsliga grund för att behandla dina Kontaktuppgifter och Analysuppgifter för underhåll och förbättring av Webbplatsen är vårt berättigade affärsintresse att fortsätta att upprätthålla vårt utbud av produkter och tjänster till fysiska personer för att fortsätta att driva vår verksamhet.

 • Vi behandlar dina Kontaktuppgifter för att svara på dina förfrågningar och skicka dig ytterligare information som du specifikt har begärt av oss om vår verksamhet, våra produkter och våra tjänster.

Vår rättsliga grund för att skicka dig marknadsföringserbjudanden och information är vårt berättigade affärsintresse att svara på dina förfrågningar och tillhandahålla våra tjänster till dig.

 • Vi behandlar dina Kontaktuppgifter för att skicka dig nyhetsbrevet och/eller marknadsföringsmeddelanden relaterade till någon av CAESARSTONES produkter (tillsammans ”Marknadsföringsmeddelande(n)”), men endast när du samtycker till det. Vi kan eventuellt göra det elektroniskt, till exempel via e-post. Du kan när som helst informera oss att du inte längre vill ta emot Marknadsföringsmeddelanden från oss genom att kontakta oss via kontaktformuläret som finns på följande länk: Kontakta oss och genom att följa eventuella anvisningar som inkluderas i meddelandet vi skickar till dig. En länk för att inte längre ta emot meddelanden av denna typ finns exempelvis längst ner på marknadsföringsdokumentet och i e-postmeddelanden som vi skickar till dig.

Vår rättsliga grund för att behandla dina Kontaktuppgifter för att skicka dig Marknadsföringsmeddelanden är ditt uttryckliga samtycke.

 • Vi behandlar dina Analysuppgifter för ändamål förknippade med våra analysundersökningar, såsom för att utvärdera effektiviteten och förbättra våra tjänster, nya uppdateringar och din användarupplevelse.

Vår rättsliga grund för att behandla dina Analysuppgifter för utvärdering och förbättring av våra tjänster är vårt berättigade affärsintresse att utveckla, förbättra och driva vår verksamhet och Webbplats.

 • Vi använder Kakor som är nödvändiga för att Webbplatsen ska fungera. Vår rättsliga grund för att samla in och behandla Kakor är vårt berättigade affärsintresse att underlätta användningen av vår Webbplats.
 • Vi använder Kakor för att analysera din användning av Webbplatsen för att utvärdera och förbättra dess prestanda, förbättra användarupplevelsen på Webbplatsen samt informera om och visa anpassade annonser som är mer relevanta med hänsyn till dina intressen. Vår rättsliga grund för att använda dessa Kakor är ditt uttryckliga samtycke.
 • Vi behandlar dina Kontaktuppgifter och Analysuppgifter för att förhindra bedrägerier, lösa tvister, felsöka problem, hjälpa till med eventuella utredningar, tillämpa försäljningsvillkoren och upprätta din användning av Webbplatsen och för att utföra aktiviteter via Webbplatsen, vidta friskrivningsåtgärder och begränsa ansvaret för användningen av vår Webbplats såväl som andra åtgärder som för övrigt tillåts enligt lag.

Vår rättsliga grund för att behandla dina Kontaktuppgifter och Analysuppgifter i syfte att förhindra bedrägerier och lösa tvister enligt ovan är vårt berättigade affärsintresse att följa obligatoriska lagstadgade krav som omfattar oss eller att försvara oss och vidta åtgärder mot överträdelser och brott som är skadliga för vår verksamhet.

 •  För alla andra ändamål, från tid till annan i samband med våra tjänster, varom du informeras i förväg. Om vi har för avsikt att behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de som anges ovan, kommer vi att informera dig innan sådan behandling äger rum och be om ditt samtycke i tillämpliga fall.
 • UTLÄMNANDE AV DINA UPPGIFTER TILL ANDRA PARTER OCH RÄTTSLIG GRUND

Vi lämnar ut dina personuppgifter till andra företag eller fysiska personer enligt följande:

 • Tredje parter som tillhandahåller en tjänst till CAESARSTONE, till exempel leverantörer som hjälper CAESARSTONE med e-post, marknadsföring och kundservice (inklusive deras underleverantörer), under förutsättning att de håller informationen konfidentiell och inte använder den för egna ändamål.

Den rättsliga grunden för att lämna ut dina uppgifter till våra leverantörer är vårt berättigade affärsintresse att hantera avtalsförpliktelser med leverantörer.

 • Tredje parter om CAESARSTONE i god tro anser att åtkomst, användning eller utlämnande av sådana uppgifter är rimligen nödvändigt för att (a) följa tillämplig lag, bestämmelse, rättslig process eller en verkställbar begäran från en statlig myndighet, (b) verkställa CAESARSTONES tillämpliga Användarvillkor, inklusive utredning av potentiella överträdelser av dessa, (c) upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägliga, säkerhetsrelaterade eller tekniska problem, eller (d) skydda mot skada på CAESARSTONES, dess användares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet, enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Vår rättsliga grund för det är vårt berättigade affärsintresse att följa obligatoriska lagstadgade krav som omfattar oss eller att försvara oss och vidta åtgärder mot överträdelser och brott som är skadliga för vår verksamhet.

 • Något av CAESARSTONES dotterbolag, samriskföretag eller andra företag som står under samma bestämmande inflytande som CAESARSTONE, i vilket fall CAESARSTONE kommer att kräva att de följer denna Policy. Därutöver, i händelse att CAESARSTONE genomgår en företagsombildning såsom en fusion, ett förvärv av ett annat företag eller vid försäljning av alla eller en del av dess tillgångar, kan dina personuppgifter finnas bland de överförda tillgångarna.

Vår rättsliga grund för att dela dina uppgifter med våra dotterbolag och filialer är vårt berättigade affärsintresse för verksamhetens kontinuitet.

 • Tredje parter till vilka du begär att CAESARSTONE skickar dina personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att dela dina uppgifter med tredje part på din begäran är ditt uttryckliga samtycke.

Om vi överför dina uppgifter i enlighet med ovanstående till mottagare som är belägna i länder som inte erkänns ha en adekvat uppgiftsskyddsnivå, använder vi standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen eller brittiska dataskyddsmyndigheten (ICO), beroende på vad som är tillämpligt. I de fall så är lämpligt kräver vi också att mottagaren använder dina uppgifter strikt i enlighet med våra anvisningar. Vissa av dessa mottagare är belägna i Israel, vilket garanterar en adekvat skyddsnivå i enlighet med kommissionens beslut av den 31 januari 2011 och Förenade kungarikets bestämmelser om adekvat skyddsnivå.

 • TREDJEPARTSRUTINER

Detta avsnitt omfattar inte de uppgiftsskyddsrutiner som utövas av andra leverantörer av produkter eller tjänster, annonsörer eller andra webbplatser, eller företag eller fysiska personer som CAESARSTONE varken äger eller utövar ett bestämmande inflytande över och inte heller anställer eller sysselsätter. CAESARSTONE vill understryka att CAESARSTONE inte är och inte kan vara ansvarig för innehåll eller integritetspolicyer på webbplatser till vilka det kanske länkar eller webbplatser som länkar till CAESARSTONES Webbplats.

 • SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA DIN PERSONLIGT IDENTIFIERBARA INFORMATION

Vi arbetar hårt och gör vårt bästa att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter. Vårt arbete syftar till att förhindra obehörig åtkomst, upprätthålla korrekta uppgifter och säkerställa korrekt användning av information. Vi följer branschens standardpraxis och standardrutiner för att skydda och säkra de uppgifter vi samlar in. Även om vi gör vårt bästa för att skydda säkerheten för dina personuppgifter och vårt system, kan ingen överföring via internet på grund av dess oundvikligt öppna karaktär garanterat vara hundraprocentigt säker. Till följd av det och andra faktorer utanför CAESARSTONES kontroll kan vi inte och garanterar inte fullständig säkerhet för de uppgifter som du överför till eller via vår Webbplats. Följaktligen tar du på dig den risken genom att använda Webbplatsen.

 • MER INFORMATION FÖR EU-MEDBORGARE OCH BRITTISKA MEDBORGARE
 • Personuppgiftsansvarig. Detspecifika företaget i CAESARSTONE-koncernen som identifieras i början av denna Integritetspolicy är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämns i denna Integritetspolicy.
 • Ytterligare rättigheter för invånare i EU respektive Storbritannien. Du har olika rättigheter med avseende på vår användning av dina personuppgifter:
 • Rätt till tillgång. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Observera att det finns undantag från denna rättighet. Tillgång kan till exempel nekas om personuppgifter om en annan person skulle lämnas ut i samband med att dina uppgifter tillgängliggjordes för dig, eller om vi är juridiskt förhindrade att lämna ut sådana uppgifter. Du har rätt att se de personuppgifter som finns om dig. Om du vill göra det kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.
 • Rätt till rättelse. Vi strävar efter att de personuppgifter vi har om dig ska vara korrekta, aktuella och fullständiga. Vi uppmuntrar dig att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan och informera oss om någon av dina uppgifter inte är korrekt eller har ändras, så att vi kan uppdatera dina personuppgifter.
 • Rätt att göra invändningar. Under vissa omständigheter har du också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och att be oss att blockera, radera och begränsa dina personuppgifter. Om du vill att vi ska sluta använda dina personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.
 • Rätt att flytta dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vissa av dina personuppgifter lämnas ut till dig eller till en annan personuppgiftsansvarig i ett gängse, maskinläsbart format.
 • Rätt till radering. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller om dina personuppgifter exempelvis har behandlats olagligt, med förbehåll för avsnitt 8 nedan.

Rätt att när som helst enkelt återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att mejla dig våra nyhetsbrev eller för din användning av icke-väsentliga kakor på våra Webbplatser. Återkallandet av samtycket kommer inte att påverka det faktum att den behandling som grundade sig på samtycke innan det återkallas skedde enligt gällande regler.

Klagomål. Om du anser att din rätt till skydd av uppgifter kan ha kränkts har du rätt att lämna in ett klagomål till den tillämpliga tillsynsmyndigheten eller väcka talan i domstol.En lista över tillsynsmyndigheter i EU finns här. Om du befinner dig i Storbritannien kan du lämna in ett klagomål till brittiska dataskyddsmyndigheten (ICO) i enlighet med anvisningarna som finns här.

Du kan utöva någon av ovanstående rättigheter genom att kontakta oss via vårt kontaktformulär på följande länk: Kontakta oss.

När du kontaktar oss förbehåller vi oss rätten att begära rimliga bevis för att verifiera din identitet innan vi förser dig med information. Om vi inte kan förse dig med den information som du har bett om förklarar vi skälet till det.

 • VARAKTIGHET FÖR LAGRINNG AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att lagra dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla våra affärsändamål eller för att följa tillämpliga lagar, revisionskrav, myndighetsförfrågningar eller beslut från behöriga domstolar.

 • ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Denna Integritetspolicy kan ändras från tid till annan. En uppdaterad version av Integritetspolicyn börjar gälla när den publiceras på Webbplatsen.  Vi kommer också att anstränga oss för att proaktivt kommunicera den uppdaterade Integritetspolicyn till dig.

 1. KONTAKTA OSS

Vi ser gärna att du ställer eventuella frågor eller funderingar om denna Integritetspolicy via vårt kontaktformulär på följande länk: Kontakta oss.