Hoppa till huvudinnehållet

Symbiotisk hållbarhet

Securing the future with symbiotic sustainability

Vi tillverkar hållbara bänkskivor

Caesarstone tror på symbiotisk hållbarhet, dvs. konsten att leva tillsammans i en värld som delas av alla – natur och människor – i ett enda stort ekosystem. Vi driver med våra produkter och förfaranden det mänskliga ansvaret för miljön och samhället genom att knyta an till naturen i hemmet. På Caesarstone främjar vi symbiotisk hållbarhet genom hela vår livscykel.

Vår miljö-, social- och styrningsexcellens (ESG) genomsyrar allt vi gör, vilket framgår av vår ESG-rapport 2020.

Följ med oss på resan mot en bättre framtid där både människor och miljöer ingår i ett blomstrande ekosystem.

Vi tar hand om våra råvaror

Vi tar hand om våra råvaror

Ansvarsfulla inköp för att maximera vårt hållbara fotavtryck.

Våra globala leverantörer tillhandahåller kvalitetsmaterial samtidigt som de uppfyller våra miljömässiga och sociala standarder.

Våra globala leverantörer tillhandahåller kvalitetsmaterial samtidigt som de uppfyller våra miljömässiga och sociala standarder.

Partnerskap som gör gott.

De partner vi väljer följer branschens uppförandekod för leverantörer och är fullt engagerade i att skydda miljön och mänskliga rättigheter.

De partner vi väljer följer branschens uppförandekod för leverantörer och är fullt engagerade i att skydda miljön och mänskliga rättigheter.

Löpande övervakning och kontroll av efterlevnad.

Våra metoder förbättras ständigt genom kontinuerlig testning, kontroll och övervakning. Vi gör också regelbundna besök på plats på våra partners anläggningar för att säkerställa att de följer bestämmelser om mänskliga rättigheter och materiella resurser.

Våra metoder förbättras ständigt genom kontinuerlig testning, kontroll och övervakning. Vi gör också regelbundna besök på plats på våra partners anläggningar för att säkerställa att de följer bestämmelser om mänskliga rättigheter och materiella resurser.

Ökad återvinningsvolym.

Vi övergår till återvunnet papper i våra produktionsprocesser och under 2021 återvann vi mer än 1 200 ton papper. Vi återvinner även 100 000 säckar med råmaterial årligen.

Vi övergår till återvunnet papper i våra produktionsprocesser och under 2021 återvann vi mer än 1 200 ton papper. Vi återvinner även 100 000 säckar med råmaterial årligen.

Uppfyller kraven för SCS Green Stamp

Två av våra färger är SCS-certifierade för återvunnet material, samt tillverkade av upp till 40 % återvunnet material före konsumtion (speglar, glas, högkvalitativt återvunnet avfall från tillverkningsprocesser).

Två av våra färger är SCS-certifierade för återvunnet material, samt tillverkade av upp till 40 % återvunnet material före konsumtion (speglar, glas, högkvalitativt återvunnet avfall från tillverkningsprocesser).

Vi bryr oss genom vår tillverkning och transport

Vi bryr oss genom vår tillverkning och transport

Effektivitet som minimerar klimatförändring.

Maximering av effektiviteten har högsta prioritet när det gäller energi-, vatten-, avfalls- och resursanvändning och tillämpas i hela vår produktionsprocess samtidigt som vi övergår till förnybar energi för att minimera vårt klimatavtryck.

Maximering av effektiviteten har högsta prioritet när det gäller energi-, vatten-, avfalls- och resursanvändning och tillämpas i hela vår produktionsprocess samtidigt som vi övergår till förnybar energi för att minimera vårt klimatavtryck.

Minskning av energiförbrukningen med 10 % innan år 2025.

Genom att minska vår energiförbrukning år för år har vi redan uppnått en minskning med 4 % år 2020 och förväntas nå vårt mål om en minskning med ytterligare 10 % år 2025.

Genom att minska vår energiförbrukning år för år har vi redan uppnått en minskning med 4 % år 2020 och förväntas nå vårt mål om en minskning med ytterligare 10 % år 2025.

Minskade utsläpp av växthusgaser.

Vi uppfyller vårt åtagande om att minska de globala utsläppen av växthusgaser med 12 % mindre utsläpp 2018 och 5 % mindre 2019, samtidigt som vi övervakar och minimerar luftföroreningar (NOx, Sox etc.), vilka påverkar både klimatet och folkhälsan.

Vi uppfyller vårt åtagande om att minska de globala utsläppen av växthusgaser med 12 % mindre utsläpp 2018 och 5 % mindre 2019, samtidigt som vi övervakar och minimerar luftföroreningar (NOx, Sox etc.), vilka påverkar både klimatet och folkhälsan.

Minskad vattenförbrukning.

Vår vattenförbrukning har minskat med 24 % per skiva sedan 2015, och vi har åtagit oss att sänka den siffran med 10 % per skiva senast 2025.

Vår vattenförbrukning har minskat med 24 % per skiva sedan 2015, och vi har åtagit oss att sänka den siffran med 10 % per skiva senast 2025.

Säkerhet och hälsa kommer först.

Vi har etablerat en stark säkerhetskultur världen över genom våra utbildnings- och träningsprogram, och vi har redan uppnått 72 % färre skador (LTI) mellan 2018 och 2020 och förbättrar ständigt processerna.

Vi har etablerat en stark säkerhetskultur världen över genom våra utbildnings- och träningsprogram, och vi har redan uppnått 72 % färre skador (LTI) mellan 2018 och 2020 och förbättrar ständigt processerna.

40 projekt för att förbättra säkerhet och hälsa.

Vi har investerat i mer än 40 projekt för att minska användningen av farliga material (kiseldioxid, styren och aceton) på produktionsanläggningar.

Vi har investerat i mer än 40 projekt för att minska användningen av farliga material (kiseldioxid, styren och aceton) på produktionsanläggningar.

Vi bryr oss genom användning, återvinning och bortskaffande

Vi bryr oss genom användningen, återvinningen och bortskaffandet av våra produkter.

Global kedja av partnerskap för positiv förändring.

”Starkare tillsammans” är ett viktigt motto som vi eftersträvar och det är därför vi initierar och värnar om ett nätverk av partnerskap som driver hållbarhet över hela världen, samt implementerar hållbarhet i de olika faserna av vår produktlivscykel.

”Starkare tillsammans” är ett viktigt motto som vi eftersträvar och det är därför vi initierar och värnar om ett nätverk av partnerskap som driver hållbarhet över hela världen, samt implementerar hållbarhet i de olika faserna av vår produktlivscykel.

Våra produkter har lång livslängd och är lätta att underhålla i syfte att bidra till ett sundare ekosystem.

Våra hållbara, lättskötta skivor kräver ingen tätning och förblir tåliga och vackra med minimalt underhåll, vilket minskar användningen av rengöringsmedel avsevärt.

Våra hållbara, lättskötta skivor kräver ingen tätning och förblir tåliga och vackra med minimalt underhåll, vilket minskar användningen av rengöringsmedel avsevärt.

Långtidsgaranti.

Vi har åtagit oss att tillverka hållbara skivor av överlägsen kvalitet med en garanti som återspeglar samma höga prestanda och hållbarhet ur en ekosystematisk synvinkel.

Vi har åtagit oss att tillverka hållbara skivor av överlägsen kvalitet med en garanti som återspeglar samma höga prestanda och hållbarhet ur en ekosystematisk synvinkel.

Har GREENGUARD-stämpeln.

Alla våra produkter är GREENGUARD -certifierade, som skivor med lågt utsläpp som uppfyller de striktaste standarderna för produktutsläpp.

Alla våra produkter är GREENGUARD -certifierade, som skivor med lågt utsläpp som uppfyller de striktaste standarderna för produktutsläpp.

Utvärdering av möjligheter till återvinning eller återanvändning av skivor.

Vi skapar säkra och effektiva sätt att återanvända och återvinna våra skivor, vilket bidrar till vårt åtagande att minimera avfall och maximera effektivitet.

Vi skapar säkra och effektiva sätt att återanvända och återvinna våra skivor, vilket bidrar till vårt åtagande att minimera avfall och maximera effektivitet.

Våra tillverkares hälsa och säkerhet har högsta prioritet.

Vi är proaktivt engagerade i att garantera en hälsosam arbetsstyrka. Vårt Master of Stone-program sätter standarden för säkerhet genom utbildning och tillgång till kunskap, vilket tryggar hälsan hos våra anställda, leverantörer och partner.

Vi är proaktivt engagerade i att garantera en hälsosam arbetsstyrka. Vårt Master of Stone-program sätter standarden för säkerhet genom utbildning och tillgång till kunskap, vilket tryggar hälsan hos våra anställda, leverantörer och partner.

Används i projekt för grönt byggande över hela världen.

Vi är en del av USGBC:s styrelser för grönt byggande och driver certifierade produktionsanläggningar som tillverkar gröna produkter. Dessa används flitigt i gröna byggprojekt runt om i världen tack vare deras miljövänliga tillverkning och förbättrade livscykelkostnader.

Vi är en del av USGBC:s styrelser för grönt byggande och driver certifierade produktionsanläggningar som tillverkar gröna produkter. Dessa används flitigt i gröna byggprojekt runt om i världen tack vare deras miljövänliga tillverkning och förbättrade livscykelkostnader.

NSF-säker

Våra icke-porösa, hygieniska skivor är NSF-kompatibla och godkända av International Health and Safety Foundation som säkra arbetsytor för matberedning.

Våra icke-porösa, hygieniska skivor är NSF-kompatibla och godkända av International Health and Safety Foundation som säkra arbetsytor för matberedning.

Vi undviker material som är rödlistade

Vi publicerar en Rödlistningsdeklaration, där vi självcertifierar att vi inte använder något av de rödlistade material som beskrivs på webbplatsen för International Living Future Institute för att garantera människors och miljöns välbefinnande.

Vi publicerar en Rödlistningsdeklaration, där vi självcertifierar att vi inte använder något av de rödlistade material som beskrivs på webbplatsen för International Living Future Institute för att garantera människors och miljöns välbefinnande.

Tredjepartskontrollerad Declare-märkning för full insyn

Våra ingredienser anges tydligt på Declare-märkningar som kontrolleras och godkänns av en extern tredje part. För fullständig transparens kan du lita på vad som finns i de flesta av våra produkter, som till 100 % är lämpliga för användning i Living Building Challenge (LBC)-projekt, LEED-byggnader och initiativ från International Living Future Institute (ILFI).

Våra ingredienser anges tydligt på Declare-märkningar som kontrolleras och godkänns av en extern tredje part. För fullständig transparens kan du lita på vad som finns i de flesta av våra produkter, som till 100 % är lämpliga för användning i Living Building Challenge (LBC)-projekt, LEED-byggnader och initiativ från International Living Future Institute (ILFI).

Vi är bara en länk i en global kedja av miljöcertifierade tillverkare.

Vi är stolta över att vara en del av en bred och världsomspännande kedja av hållbarhetspartners som är enade kring ett gemensamt mål att skapa positiv förändring i världen, samt hjälpa och stödja varandra på vår hållbarhetsresa.

Vi är stolta över att vara en del av en bred och världsomspännande kedja av hållbarhetspartners som är enade kring ett gemensamt mål att skapa positiv förändring i världen, samt hjälpa och stödja varandra på vår hållbarhetsresa.