Hoppa till huvudinnehållet

På Caesarstone främjar vi symbiotisk hållbarhet genom hela vår livscykel.

När det kommer till att ta ansvar för miljön och samhället skapar våra produkter och metoder en nära kontakt med naturen i ditt hem, och du får möjlighet att ta hand om planeten varje dag.

Miljömässig produktdeklaration

Caesarstone har tillverkat bänkskivor av naturmaterial i över 35 år. Vår första certifierade miljövarudeklaration (EPD) är en viktig milstolpe i vår hållbarhetsresa och hjälper oss – och våra kunder – att förstå våra produkters miljöpåverkan på ett mer tydligt och transparent sätt.

EPD:n är ett viktigt steg i vår hållbarhetsvision och banar väg för oss mot en mer
hållbar och hälsosam framtid.

Environmental Product Declaration

GREENGUARD

Alla Caesarstone-skivor uppfyller den amerikanska GEI-certifieringen (GREENGUARD Environmental Institute) som i första hand verifierar att Caesarstones produkter uppfyller de strängaste standarderna för utsläpp i inomhusluften. GREENGUARD Gold Standard utvärderar den känsliga karaktären hos skolpopulationer i kombination med de unika byggnadskonstruktioner som finns i skolor och presenterar de mest rigorösa kriterierna för produktutsläpp hittills.

GREENGUARD-certifieringsprogrammet är ett branschoberoende tredjepartstestprogram för produkter och material med låga utsläpp. GREENGUARD fastställer godtagbara standarder för inomhusluft för inomhusprodukter, miljöer och byggnader.

Declare-märkning:
Vi bygger en öppen framtid

Caesarstone har lagt till en tredjepartsverifierad Declare-märkning på de flesta av våra inredningsprodukter så att du kan veta vad som finns i de produkter som du vill ha till ditt nästa projekt. Våra ingredienser anges på Declare-märkningar som kontrolleras och godkänns av en extern tredje part. För fullständig transparens, du kan lita på vad som finns i de flesta av våra produkter, som till 100 % är lämpliga för användning i Living Building Challenge (LBC)-projekt, LEED-byggnader och initiativ från International Living Future Institute (ILFI).

ISO

ISO 14001 är en internationell standard för att upprätta ett miljöledningssystem som ska vägleda arbetet med att uppnå miljömålen, övervaka efterlevnaden, investera i verktyg för att förbättra kvaliteten på miljön, utbilda anställda och leverantörer, införa hälso- och säkerhetsrutiner och skapa effektiva produktionsprocesser.
Alla Caesarstones produktionsanläggningar har ett certifierat miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001.

NSF-godkända bänkskivor

Caesarstone-skivor är godkända av National Health and Safety Foundation (NSF) i enlighet med de internationella hygienstandarderna NSF 51 och är därför godkända för installation på sjukhus, restauranger, hotell med mera. Caesarstone NSF Product and Service Listings

NSF International is a not-for-profit, non-governmental organization that is the world leader in standards development, product certification, education and risk-management for public health and safety.

For 60 years, NSF has been committed to public health, safety, and protection of the environment.

Caesarstone surfaces are nonporous and prevent the growth of surface mold and bacteria due to the use of quartz as a key ingredient.

Europeiska material avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Caesarstone-produkter följer de två ledande europeiska förordningarna om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel : EG-förordning 1935/2004 och 2023/2006 om god tillverkningssed. För mer information, besök material avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Bidrag till LEED

LEED har utvecklats av United States Green Building Council (USGBC) och är ett system för bedömning av gröna byggnader, där alla typer av byggnader (bostäder, kommersiella byggnader, nya och renoverade byggnader) blir bedömda. Baserat på antalet uppnådda poäng får ett projekt sedan en av fyra LEED-klassificeringsnivåer: Certifierad, silver, guld eller platina. Produkter (såsom Caesarstone-bänkskivor i kvarts) kan bidra med poäng till ett projekt baserat på olika parametrar.

Rödlistning

Denna deklaration intygar att inget av materialen från den röda listan (enligt International Living Future Institute), avsiktligt har lagts till i de angivna Caesarstone-modellerna.

Deklaration om hälsoprodukter (HPD)

Den öppna standarden för hälsoproduktdeklaration (HPD)®* kräver fullständig information om potentiella farliga kemikalier i produkter genom att produktingredienser jämförs med en uppsättning prioriterade listor över ”faror” baserade på GreenScreen for Safer Chemicals och ytterligare listor från andra statliga organ.

SCS-certifierade produkter

SCS Global Services är världsledande inom oberoende certifiering och verifiering av miljö och hållbar förvaltning samt har utvecklat internationellt erkända standarder och certifieringsprogram för att uppnå högsta miljöprestanda och sociala ansvarighetsnivå.

Vissa Caesarstonesorter är SCS-certifierade för återvunnet innehåll, tillverkade med upp till 40% återvunnet krossat glas.

För specifik procentandel och typ av återvunnet material som används, ladda ner och granska certifieringen nedan.

Kosher-certifikat

Caesarstone-skivor är Kosher tack vare sin låga porositet. För mer information, besök www.zomet.org.il

USGBC guldmedlem

USGBC is a non-profit organization committed to expanding sustainable building practices

For more information, visit https://www.usgbc.org/

mindful Materials: Miljövänliga material till hus

mindful MATERIALS (mM) is a free platform with aggregated information on human health and environmental impacts for products from leading manufacturers, vetted by experts passionate about making it easier to make informed product choices.
Caesarstone products are now viewable in the
mindful MATERIALS library.

To view and access the entire library, please login or sign-up for a free account. For mindful MATERIALS program information, visit: www.mindfulmaterials.com

Resistens mot svamptillväxt

Åtaganden mot slaveri

Caesarstone följer brittiska Modern Slavery Act från 2015 och har tagit fram ett detaljerat uttalande om våra åtaganden avseende detta.

Ladda ner våra säkerhetsdatablad: